GR14: de Valkenswaardse raad en cliëntèlisme…

Het inmiddels ruim drie jaar slepende onderzoek naar efficiënter gebruik van de gemeentelijke gebouwen begint inmiddels op het dossier (nieuwe) Hofnar lachwekkende vormen aan te nemen. Een uitgebreide doorlichting, resulterend in een reeks aanbevelingen door bureau ICS zat helder in elkaar en vormde voor het college de basis om met een voorstel naar de gemeenteraad te komen om het totale accommodatiebeleid voor Valkenswaard anders in te richten. Nadeel was wel dat er een aantal bijzonder realistische constateringen werden gepresenteerd, die voor de ‘klanten’ van een aantal politieke partijen minder aansprekend waren: kosten van De Hofnar waren buitensporig, rollerhal onhaalbaar, het aantal zwembaden in de regio al te hoog.

Elke partij erkende dat er naar de kosten gekeken moest worden, maar niet ten koste van hun directe achterban, dus met name de situatie rondom subsidieslurper De Hofnar moest nader onderzocht.

ICS kon weer aan de slag en leverde een ruim 130 pagina’s tellende businesscase af, waarin een hele duidelijke richting werd aangegeven. Goed en gedegen werk van het college, dit rapport kon als grondslag voor 20 jaar gebruikt worden, structureel kosten besparen en als blauwdruk voor andere accommodaties dienen.

Dus niet! De raad keurde het niet af, niet goed, maar ter kennisgeving aan. Bang om keuzes te maken en op hun verantwoordelijk aangesproken te worden door weer dezelfde ‘klanten’, kreeg het college de opdracht in gesprek te blijven met alle gebruikers en tot een oplossing te komen. M.a.w., de klanten meer te pleasen.

Dat dit waarschijnlijk geen kosten zou gaan besparen, gezien de insteek van de gebruikers van De Hofnar was blijkbaar van ondergeschikt belang.

Nu het college met een voorstel komt wat past binnen gedrag, wens en opdracht van de raad, is dat precies wat ze aan commentaar terug krijgen: waar zijn de besparingen?

D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s