Valkenswaard, nu doorpakken met het centrum!

De Markt in Valkenswaard wordt pas helemaal heringericht na aanleg van de Westparallel (hier te lezen op ED.nl) .

Hoewel dit logisch lijkt, is het dat helemaal niet; wel typisch Valkenswaards, om niet door te pakken. Op het moment dat de Europalaan weer open is voor verkeer, kan de herinrichting van de Markt beginnen, immers, hetzelfde verkeer rijdt nu over de Eindhovenseweg en -toegegeven- het is erg druk, maar dat is van voorbijgaande aard. De herinrichting van de Markt is essentieel voor de toekomst van Valkenswaard, wil het enige rol blijven spelen als bruisende centrumgemeente en moet dus zo snel mogelijk uitgevoerd worden! De aanleg van de Westparallel staat hier los van. Het enige punt is: mocht de weg er onverhoopt niet komen, dan zal er gekozen moeten worden voor tweerichtingsverkeer op de Eindhovenseweg, terwijl éénrichtingsverkeer veel meer mogelijkheden geeft voor winkelen en recreëren, maar dat is niet meer te beïnvloeden, dat wordt meteen duidelijk na de uitspraak van de Raad van State. Direct daarna kan er gestart worden met de herinrichting van het centrumgebied.

Vooruitlopend daarop kunnen college en raad nu al een aantal stappen zetten. Het Masterplan Centrum i.c.m. de Toekomstvisie is vrij duidelijk: Valkenswaard moet in het centrum inzetten op meer diversiteit van wonen, winkelen en horeca en zorgen voor een groenere uitstraling. Het is ook bekend dat er eigenlijk te veel vierkante meters winkelruimte en horeca is in Valkenswaard, goed te zien aan de leegstand. Nu kan er -tegen beter weten in- nog steeds ingezet worden op het binnenhalen van nieuwe formules, maar de voorstanders daarvan riepen steeds om een V&D en V&D……., bestaat niet meer.

Een betere oplossing is om proactief in te spelen op het Masterplan Centrum en de diversiteit nu al te regisseren. Een paar voorbeelden en mogelijkheden zijn, zonder persoonlijke voorkeur: wijs (voorheen-)Old Dutch aan als woon-/winkelpand, het zou een prachtige locatie zijn voor een traiteur; laat het Paparazzi-pand herontwikkelen tot appartementen, fijn wonen in het autoluwe centrum; hetzelfde kan gelden voor de oude apotheek. Op deze manier ben je, als Valkenswaard, nu al bezig met de oplevering van een nieuw bruisend centrum, in plaats van af te wachten tot alles stapsgewijs klaar is en we met z’n allen, in 2030, kunnen concluderen dat het te lang geduurd heeft….., dat het mislukt is.

Politiek-bestuurlijk Valkenswaard heeft nu de kans een voorsprong te nemen. Pak die kans, nu het nog kan!