Link

Koning Voetbal wint: de maatschappij betaalt!!

Daags na de presentatie van de miljoenennota – waarbij zo’n 6 miljard aan lastenverzwaringen gepresenteerd werden – buigt het kabinet haar hoofd voor Koning Voetbal…..

Een van de weinige goede dingen uit het Kunduz-, dan wel Lente-, akkoord, het laten betalen van de politie-inzet rondom wedstrijden in het betaalde voetbal door de clubs zelf, is van de baan. Bijzonder opmerkelijk, omdat met het steeds verhogen van BTW en accijns sterk ingezet wordt op het laten betalen door de gebruiker. Jammer ook, omdat het volledig logisch is dat de extra inzet door de clubs -indirect de supporters/toeschouwers- betaald worden.

De BVO’s jammeren dat hun lasten verzwaard worden en dat slechts 1% van de toeschouwers (criminelen worden ze genoemd) het voor 99% verpest. Daarnaast zorgen ze zelf heel goed voor de veiligheid in de stadions, dus de kosten van (extra) politie-inzet vallen onder openbare orde en zijn derhalve een maatschappelijke kostenpost. Dit gaat natuurlijk volledig mank! Voetbal is een belangrijk fenomeen, maar absoluut geen basisrecht. Het is feitelijk gewoon een evenement en moet ook zo gezien worden. Als het de BVO’s niet lukt om de orde en veiligheid te garanderen, zullen ze deze kosten moeten dragen.

Als ik het zou mogen bepalen, zou de oplossing binnen handbereik liggen: het evenement moet veilig afgewikkeld worden, dus de gebruiker, toeschouwer, supporter, bezoeker moet in alle rust en vrede naar de wedstrijd (het concert, de tentoonstelling, de braderie) kunnen komen. Logischerwijze wordt dit verrekend in de kostprijs. Een simpel rekensommetje: € 30 miljoen kosten aan politie-inzet, gedeeld door 6 miljoen bezoekers van eredivisiewedstrijden, gedeeld door 17 thuiswedstrijden: € 0,30 extra per kaartje. Dat klinkt toch niet heel erg onredelijk voor een gezellig (en veilig) avondje uit.

Het is onvoorstelbaar dat minister Opstelten dit niet verkocht krijgt aan de BVO’s, maar goed, de coalitie doet het al slecht in de peilingen en met maatregelen tegen onze nationale sport (kijken is blijkbaar ook sport) maak je je nog minder populair. Anderzijds: een minister zit er niet om een populariteitspoll te winnen, maar om daadkrachtig te besturen, dus ook niet om de oren te laten hangen naar een lobbyclub met geheel eigen belangen.

Ik denk dat -met een beetje uitleg- de toeschouwer graag 30 cent per kaartje meer betaalt, zeker als voorgerekend kan worden wat er met 30 miljoen maatschappelijk gedaan kan worden.

Koning Voetbal – Nederland 1 – 0

Geen herstel, geen perspectief!

Het kabinet zet opnieuw een belangrijke stap op weg naar duurzame economische groei.

Zo opent de website van de Rijksoverheid met haar commentaar op de miljoenennota 2014. Opnieuw? Groei? Duurzaam? Ik zie het net zo min als de steeds aangehaalde “hervormingen” en “besparingen”. Er wordt gesuggereerd dat er het afgelopen jaar stevig aan de weg getimmerd is, maar de titel van de nota -Perspectief op duurzaam herstel- geeft al aan dat er weer visieloos gewerkt is aan een cluster van losstaande maatregelen.

Zonder tegenvallers zal de werkloosheid stijgen tot boven de 9% van de beroepsbevolking, terwijl de duur van WW wordt verkort. Op zich is stimulering naar arbeid een prima uitgangspunt, maar bij oplopende werkloosheid valt er weinig te stimuleren, hiervoor zijn banen nodig. Tegelijkertijd worden er miljarden aan besparingen doorgevoerd, die overigens met name komen uit lastenverzwarende maatregelen (hogere accijnzen, het niet aanpassen van belastingschijven aan inflatie, zelfstandigenaftrek beperken) en het wederom over de schutting gooien van Rijkstaken naar lagere overheden.

Per 1 januari 2015 zullen veel onderdelen van de AWBZ onder de WMO gevoegd worden, met andere woorden: taken worden overgeheveld naar de gemeenten, waar ze helemaal niet thuis horen, die daarvoor een beperkter budget krijgen. Et voila: besparing gecreëerd.

Perspectief op herstel is niet iets waar de burger warm voor loopt. De maatschappij heeft behoefte aan duidelijkheid. Een duidelijke visie op de arbeidsmarkt. Een stevige visie op de woningmarkt. En ja, (eventueel) ook nog met bijbehorende maatregelen zoals het hervormen van het belasting- en toeslagensysteem. Er moet perspectief zijn, herstel van de economie is hier een onlosmakelijk onderdeel van.

Het is niet erg vreemd dat er de afgelopen tien jaar een sterk dalende opkomst is bij de diverse verkiezingen. De duidelijkheid is ver te zoeken, uiteindelijk is er ook geen visie en het vertrouwen van de (potentiële) kiezer daalt. Over een half jaar zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen, waar – als de dalende trend doorzet – waarschijnlijk minder dan de helft van het electoraat op af gaat komen; een landelijke campagne als in 2011 bij de Provinciale Staten valt niet te verwachten, aangezien de strijdkassen van de partijen leeg zijn en er geen !e Kamer-zetels op het spel staan, dus de lokale partijen zullen hun slag kunnen gaan slaan. Daar lijkt op zich vrij weinig mis mee, maar dat is het wel, omdat steeds meer landelijke thema’s op het bordje van de gemeente terecht komen, zoals zorg en werk&inkomen. Lokale partijen kunnen daar moeilijk een vuist tegen maken, omdat het geen lokaal beleid betreft, dus blijft het systeem van overhevelen in stand.

Zolang dit doorgaat zal er weinig herstel zijn, dus ook weinig perspectief. Een treurig vooruitzicht voor een rijk land als het onze!

 

Rutte 2 is tijd- en geldverspilling….!

Gisteren ontving ik deze tweet en -hoewel ik het niet met alle ideeën eens ben- dit is een terechte oproep aan het kabinet om op te stappen!

Peilingen zijn palingen, maar na 19 maart 2014 zullen we ongetwijfeld gaan zien dat ze aardig kloppen en dat er helemaal geen steun (meer) is voor de coalitie VVD-PvdA. Het is zinloos om bezig te blijven…., net zo zinloos als het is om een miljoenennota voor te bereiden waarvan bekend is dat de uitvoering in de Eerste Kamer geen steun zal gaan krijgen. Complete tijdverspilling en misbruik van middelen.

Wellicht is het net zo handig om op 19 maart meteen Tweede Kamer-verkiezingen uit te schrijven?!